Industry 4.0 and
the Internet of Things

Digital transformation for
connected manufacturing

Connecting data, machines, people and processes – delivering
the next generation of manufacturing.

Skontaktuj się z nami

Przemysł przyszłości

Współczesny świat dynamicznie się zmienia. Zmiany technologiczne wywierają wpływ na wszystkie obszary życia, kreując nowe postawy społeczno-ekonomiczne, wymuszające na przedsiębiorstwach zmianę modeli biznesowych. Klienci oczekują coraz wyższej responsywności, dostępności do coraz szerszego zakresu współpracy, a także spersonalizowanych produktów dostępnych w możliwie krótkim czasie. Coraz powszechniej stosowane pojęcia Inetrnetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) oraz Internetu Wszystkiego (ang. Internet of Everything, IoE) przenikają wszystkie sektory i branże, a konkurencja pomiędzy przedsiębiorcami toczy się już na poziomie cyfrowym. Wysoka presja cenowa, rosnące wymagania klientów, skracanie czasu potrzebnego do wypuszczenia produktu na rynek oraz rosnące ilości danych – oto wyzwania, którym muszą stawić czoła współczesne zakłady produkcyjne.

Stojąc u progu kolejnej, czwartej już, rewolucji sektora przemysłowego warto rozważyć zmiany, które zapoczątkowano na całym świecie, zmieniając linearne środowisko produkcyjne w organizację sieciową. Sieciowa struktura nowoczesnej organizacji leży u podstaw przyszłości przemysłu, spełniając indywidualne wymagania klientów. Wspólna i zwinna sieć możliwości zapewnia szybką adaptację do gwałtownie nadchodzących zmian, które już się rozpoczęły.

Koncepcja Przemysłu 4.0 (ang. Industry 4.0) jest sercem cyfrowej transformacji każdego przedsiębiorstwa. Jej celem jest czerpanie wymiernych wartości z danych generowanych przez powiązane zasoby w procesie produkcji oraz łańcuchu dostaw. Interakcje między maszynami, produktami, ludźmi, procesami i przedsiębiorstwami powodują pozytywną zmianę na każdym poziomie. Teraz możesz wyzwolić tę potężną szansę na konkurencyjność i wzrost.

Zmieniamy linearne środowisko produkcyjne w siceiową organizację pełną możliwości

Przeszłość
Przyszłość

Dzisiejsze przedsiębiorstwa są zorganizowane liniowo i zoptymalizowane w granicach silosów organizacyjnych i systemowych

Firmy przyszłości będą spełniać indywidualne potrzeby klientów przy użyciu wspólnej i elastycznej sieci możliwości

Kluczem do Industry 4.0 jest utworzenie ekosystemu ludzi, organizacji, rzeczy i systemów, w którym wszystkie elementy będą harmonijnie ze sobą współpracować. Trend ten jest istotny zarówno dla dużych graczy produkcyjnych, jak i mniejszych organizacji budujących wspólny łańcuch dostaw. Bazując na doświadczeniach naszych klientów stworzyliśmy ofertę dopasowaną do firm z sektora MŚP oraz do dużych organizacji często będących polskimi oddziałami międzynarodowych korporacji.

Jakub Malicki
Head of Industry 4.0/IoT Poland

Nowoczesna Organizacja

Nowoczesna organizacja umożliwia wypracowanie nowych modeli biznesowych oraz współpracę przy procesach wytwarzania poprzez integrację wszystkich elementów w nich uczestniczących. Systemy informatyczne wspierają te działania w ramach:

 • Zarządzania cyklem życia produktu, który obejmuje wszystkie procesy od projektowania, wytwarzania, obsługi do utylizacji; w tym obszarze typowymi czynnikami napędowymi dla firmy są: innowacyjność, czas wprowadzenia na rynek i satysfakcja klienta.
 • Relacji z klientem, obejmującej marketing, sprzedaż i wsparcie oraz oferowanie produktów i usług klientom; siłę napędową dla relacji z klientami stanowią: innowacyjność, czas wprowadzenia produktu na rynek oraz bezpośrednia satysfakcja klienta.
 • Łańcucha dostaw, w skład którego wchodzą wszystkie procesy przekształcania naturalnych zasobów, surowych materiałów i komponentów w końcowe produkty dostarczane klientom; typowymi czynnikami wzmacniającymi ten obszar są: całkowity koszt, czas dostawy i niezawodność, jakość produktu i zwrot z aktywów.
 • Procesu wytwarzania, obejmującego pionowy zakres procesów od etapu planowania do osób na poziomie shop floor; typowe czynniki napędowe dla procesu wytwarzania to: dostawa na czas, jakość, zgodność i koszt sprzedawanych produktów.

Koncepcja nowoczesnej struktury organizacyjnej umożliwia wykorzystanie wszechobecnej sieci w firmach produkcyjnych i uzyskanie:

 • Bezpośrednich informacji zwrotnych dostarczanych przez klientów projektantom produktów (smart products)
 • Danych o profilu klienta/produktu dostarczanych przez same produkty w trybie online
 • Indywidualnie spersonalizowanych produktów i usług
 • Zmiany roli dostawców produktów w ich współtwórców
 • Bezpośredniego wpływu klientów na projekt produktu

Czwarta Rewolucja Przemysłowa staje się realna, a rozwiązania przez nas proponowane pozwalają stanąć ramię w ramię z konkurentami na nowoczesnym rynku produkcyjnym.

Wyróżniamy cztery obszary integracji, których wspieranie jest naszym celem:

 • Organizacje
  Łączymy organizacje, zapewniając swobodny przepływ danych i współpracę pomiędzy organizacjami, a także między różnymi jednostkami w obrębie jednej organizacji;
 • Ludzie
  Łączymy ludzi, w tym zarówno pracowników wewnątrz organizacji, jak i klientów pozayou nią, którzy oczekują nowoczesnych sposobów komunikacji ze sobą wzajemnie, systemami firmowymi oraz urządzeniami produkcyjnymi;
 • Systemy
  Łączymy systemy, zarządzane poprzez wygodne w użyciu interfejsy użytkowników łączące całe oprogramowanie wewnątrz organizacji (wbudowane oprogramowanie sprzętowe, aplikacje biznesowe i pozostałe aplikacje użytkowników);
 • Rzeczy
  Łączymy Rzeczy (Internet of Things), czyli wszysktie urządzenia w obrębie przedsiebiorstwa oraz inteligentne produkty konsumenckie, będące źródłem cennych danych, połączone w jedną, spójną sieć dzięki Internetowi Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT).

przedsiębiorstw produkcyjnych działających na terenie Polski planuje zakup nowych lub istotnie ulepszonych maszyn, urządzeń lub oprogramowania w przeciągu najbliższych trzech lat w ramach działań nad innowacjami *

Badanie „Smart Industry Polska 2016”

Zacznij teraz

Jako lider cyfrowej transformacji, oferujemy wyjątkowe rozwiązania klientom z rynku produkcyjnego, stojącym u progu rewolucji wywołanej zmianami technologicznymi. Bazując na bogatym know-how oraz europejskich doświadczeniach, oferujemy unikalny proces konsultingowy. Nasi eksperci prowadzą klienta od samego początku procesu, towarzysząc mu na każdym jego etapie, dostarczając potrzebną wiedzę i dobierając rozwiązania do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa i sytuacji na rynku. Organizowane przez nas warsztaty Opportunity Discovery Workshop to kompleksowe podejście w odkrywaniu wartości jaką koncepcja Industry 4.0 niesie przedsiębiorstwu. Stanowią one pierwszy etap w procesie prowadzącym do stworzenia planu transformacji, która przyniesie oczekiwane zyski. Na bazie wiedzy wyniesionej z Opportunity Discovery Workshop, prowadzony jest całościowy proces konsultingowy. Następnym krokiem do opracowania kompletnego planu zmian są warsztaty Use Case Validation Workshop, podczas których dobierane są narzędzia i rozwiązania, pozwalające osiagać zakładane cele. Wiedza przekazywana podczas warsztatów bazuje na najlepszych praktykach, takich jak doświadczenia wyniesione z dotychczas realizowanych projektów oraz trwające projekty, a także dedykowana temu sektorowi metodologia.

Spotkanie z naszym ekspertem to pierwszy krok na drodze do Przemysłu Przyszłości:

 • Pozwoli poznać koncepcję Industry 4.0 oraz jej potencjalne korzyści dla przedsiebiorstwa.
 • Pomoże przeanalizować trendy technologiczne oraz nowoczesne modele biznesowe
 • Pokaże możliwości każdego z przykładów zastosowań, które opracowaliśmy i przetestowaliśmy w modelowym środowisku, pozwalając wybrać najbardziej odpowiednie dla Twojej organizacji.

W celu uzyskania informacji o aktualnie prowadzonych warsztatach oraz możliwości bezpośredniego spotkania z naszymi ekspertami prosimy o kontakt poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Zachęcamy do kontaktu z konsultantem i rozpoczęcia niezwykłej, cyfrowej podróży w ramach koncepcji Industry 4.0.

Warszaty Opportunity Discovery Workshop

Pobierz pełny raport Ascent Look Out 2016+, zawierający dogłębną analizę pojawiających się trendów, potrzeb biznesowych i technologii, które zrewolucjonizują Twoją branżę.


I4.0 w praktyce

Naszą siłę stanowi ekspercka wiedza Społeczności Naukowej, dziesięciolecia prowadzonych projektów, popartych referencjami klientów oraz trwałe relacje z partnerami technologicznymi i merytorycznymi. W oparciu o te zasoby, stworzyliśmy unikalny proces konsultingowy, stanowiący kluczowy element dla wprowadzania opłacalnych innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Nasze rozwiązania pochodzą ze sprawdzonej bazy ponad 50 zastosowań, które zostały uprzednio przetestowane w modelowym środowisku naszej Fabryki Pilotażowej Industry 4.0 zlokalizowanej w Wiedniu. Fabryka pozwala nam opracowywać rozwiązania w obecności światowej klasy ekspertów oraz prezentację efektów tej pracy obecnym i przyszłym klientom. Dostarczamy rozwiązania idealnie odpowiadające potrzebom klienta, za kluczowe uznając, że każde z nich powinno przynieść możliwie szybkie korzyści finansowe. Posiadamy bogate europejskie doświadczenia z wprowadzania wielkich i znanych marek w obszar Industry 4.0, które z entuzjazmem zaczynamy przenosić na rynek Polski.

Nasze realizacje

Airbus Defence and Space

Z uwagi na złożoność procesów produkcji i bieżącej obsługi kluczowa dla sprawności działania jest jakość i integracja danych dotyczących  procesów produkcyjnych. Z tego powodu na szczycie uwagi projektowej znalazło się zarządzanie cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management, PLM). Należało skoncentrować się na zwiększeniu efektywności i zmniejszeniu ryzyka, czyniąc PLM integralną cześcią kultury produkcji.
Pobierz pełny opis wdrożenia, by dowiedzieć się więcej.

Pobierz

Platforma R-Link Connected Car

W 2011 roku wprowadzono nowy plan strategiczny Grupy. „Drive to Change" opiera się na ambicjach Renault, aby zapewniać mobilność wszystkim. Należało połączyć samochody średniej/wysokiej klasy z usługami typu cloud i dostarczyć połączone aplikacje nawigacyjne o charakterze zarówno informacyjnym  jak i rozrywkowym.
Pobierz pełny opis wdrożenia, by dowiedzieć się więcej.

Pobierz

Siemens

Rosnąca złożoność i przenikanie technologii IT są przyczyną coraz większej potrzeby  usług analizy danych o produkcji. Należało zadbać o ukierunkowane zapisywanie danych i analizę informacyjną z zastosowaniem Energy Analytics. Zaplanowano wprowadzenie usługi Asset Analytics Services umożliwiającej monitorowanie stanu systemów produkcyjnych i zwiększenie niezawodności.  Równie ważnym celem jest opracowanie kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa w ramach Industrial Security Services.
Pobierz pełny opis wdrożenia, by dowiedzieć się więcej.

Pobierz

Kontakt

Chcesz poznać pełne możliwości Industry 4.0?
Zostaw swoje dane kontaktowe, nasz konsultant przybliży Ci temat cyfrowej transformacji przemysłu.

*Atos Polska S.A., informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Atos Polska S.A. w celu przekazywania informacji handlowej i marketingowej o produktach i usługach oferowanych przez firmę Atos. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych.